آموزش تندخوانی تندیلو|Tondilo

افزایش سرعت مطالعه در 12 روز

فقط با 10 دقیقه تمرین در روز

دانلود رایگان نرم افزار تندخوانی

مجموعه تمرینات تندخوانی:

شماره 1

تمرین ستاره یک

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 2

تمرین لاندا

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 3

تمرین بینهایت

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 4

تمرین ستاره 2

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 5

تمرین ستاره3

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 6

تمرین هدف یابی

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 7

تمرین حرکت افقی

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 8

تمرین حرکت عمودی

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 9

تمرین دایره راست گرد

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 10

تمرین دایره چپ گرد

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 11

تمرین شش ضلعی

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 12

تمرین شانزده ضلعی

هدف : تقویت شش عضله چشم
راهنما : با چشم دنبال کنید

 

شماره 13

تمرین دامنه دید 1

هدف : گسترش حوزه دید
راهنما : به مرکز نگاه کنید

 

شماره 14

تمرین و تست سرعت مغز

هدف : افزایش سرعت مغز
راهنما : با چشم دنبال کنید

 


برچسب ها:


آدرس اینستاگرام: Tondilo_com   آدرس لینکدین