آموزش تندخوانی تندیلو|Tondilo

افزایش سرعت مطالعه در 12 روز

فقط با 10 دقیقه تمرین در روز

دانلود رایگان نرم افزار تندخوانی


مقالات تندخوانی   > مقاله شماره8

تمرین دونقطه عمودییک صفحه از کتاب را که تمام خطوط آن نوشته دارد را بازکنید در فاصله 40 سانتیمتری از چشم خود، روی میز قرار دهید. سپس کتاب را به صورت 90 درجه پادساعتگرد بچرخانید. بدون آنکه کلمات را بخوانید مطابق شکل چشمان خود را در مسیر مشخص شده به ترتیب شماره عدد به سرعت به صورت پرشی حرکت دهید.یعنی از شماره 1 به شماره 2 بپرید و از 2 به 3 و الی آخر. این تمرین را به مدت زمان 10 ثانیه انجام دهید.

انیمیشن این تمرین در جلسات 12 گانه  ترم آلفا موجود می باشد.برچسب ها:


< بازگشت >
آدرس اینستاگرام: Tondilo_com   آدرس لینکدین