آموزش تندخوانی تندیلو|Tondilo

افزایش سرعت مطالعه در 12 روز

فقط با 10 دقیقه تمرین در روز

دانلود رایگان نرم افزار تندخوانی


مقالات تندخوانی   > مقاله شماره7

تمرین دو نقطه افقییک صفحه از کتاب را که تمام خطوط آن نوشته دارد را بازکنید در فاصله 40 سانتیمتری روی میز قرار دهید. بدون آنکه کلمات را بخوانید مطابق شکل چشمان خود را در مسیر مشخص شده به ترتیب شماره عدد به سرعت به صورت پرشی حرکت دهید.یعنی از شماره 1 به شماره 2 بپرید و از 2 به 3 و الی آخر. این تمرین را به مدت زمان 10 ثانیه انجام دهید و هر بار سعی کنید در این 10 ثانیه تعداد خطوط بیشتری را دنبال کنید. (توجه: کلمات را نخوانید فقط به سرعت بپرید)

انیمیشن این تمرین در جلسات 12 گانه  ترم آلفا موجود می باشدبرچسب ها:


< بازگشت >
آدرس اینستاگرام: Tondilo_com   آدرس لینکدین