آموزش تندخوانی تندیلو|Tondilo

افزایش سرعت مطالعه در 12 روز

فقط با 10 دقیقه تمرین در روز

دانلود رایگان نرم افزار تندخوانی


مقالات تندخوانی   > مقاله شماره5

100 صفحه چند دقیقه؟100 صفحه کتاب را درچند دقیقه می خوانی؟

در جدول زیر با فرض اینکه کتاب ما 100 صفحه بوده و هر صفحه 24 سطر و در هر سطر 14 کلمه باشد محاسبات را انجام داده شما می توانید با توجه به مشخصات کتاب خود تنظیمات را تغییر دهید و نتایج را مشاهده نمائید.

جهت محاسبه سرعت مطالعه خود می توانید از قسمت گام اول  تمرینات 12 گانه تندخوانی در قسمت سنجش سرعت قبل از تمرین سرعت خود را محاسبه نمائید یا در قسمت مقالات به صورت دستی با فرمول ارائه شده سرعت خود را محاسبه نمائید .

این بخش برای افرادی که می خواهند با توجه به سرعت مطالعه شان برنامه ریزی دقیق نمایند طراحی شده است.


سرعت مطالعه تعداد کلمات
در هر سطر
تعداد سطر
در هر صفحه
تعداد صفحات
کتاب
در چند دقیقه
مطالعه می کنی؟؟
واحد
(WPM)
100 14 24 100 336 دقیقه
150 14 24 100 224 دقیقه
200 14 24 100 168 دقیقه
250 14 24 100 135 دقیقه
300 14 24 100 112 دقیقه
350 14 24 100 96 دقیقه
400 14 24 100 84 دقیقه
450 14 24 100 75 دقیقه
500 14 24 100 68 دقیقه
550 14 24 100 62 دقیقه
600 14 24 100 56 دقیقه
650 14 24 100 52 دقیقه
700 14 24 100 48 دقیقه
750 14 24 100 45 دقیقه
800 14 24 100 42 دقیقه
850 14 24 100 40 دقیقه
900 14 24 100 38 دقیقه
950 14 24 100 36 دقیقه
1000 14 24 100 34 دقیقه
1050 14 24 100 32 دقیقه
1100 14 24 100 31 دقیقه
1150 14 24 100 30 دقیقه
1200 14 24 100 28 دقیقه
1250 14 24 100 27 دقیقه
1300 14 24 100 26 دقیقه
1350 14 24 100 25 دقیقه
1400 14 24 100 24 دقیقه
1450 14 24 100 24 دقیقه
1500 14 24 100 23 دقیقه
1550 14 24 100 22 دقیقه
1600 14 24 100 21 دقیقه
1650 14 24 100 21 دقیقه
1700 14 24 100 20 دقیقه
1750 14 24 100 20 دقیقه
1800 14 24 100 19 دقیقه
1850 14 24 100 19 دقیقه
1900 14 24 100 18 دقیقه
1950 14 24 100 18 دقیقه
2000 14 24 100 17 دقیقه
< بازگشت >
آدرس اینستاگرام: Tondilo_com   آدرس لینکدین