آموزش تندخوانی تندیلو|Tondilo

افزایش سرعت مطالعه در 12 روز

فقط با 10 دقیقه تمرین در روز

دانلود رایگان نرم افزار تندخوانی


مقالات تندخوانی   > مقاله شماره1

محاسبه سرعت مطالعه      واحد سرعت مطالعه Word Per Minute (کلمه در دقیقه می باشد)

روش محاسبه:

1- یک صفحه از کتاب را انتخاب کرده ، همزمان تایمر را start کرده و شروع به خواندن می کنیم. پس از رسیدن به انتهای صفحه تایمر را Stop می کنیم و زمان را یادداشت می نمائیم.

2- میانگین تعداد کلمات در هر سطر را محاسبه می کنیم:  بدینصورت که ابتدا تعداد کلمات  سه سطر را می شماریم سپس بر 3 تقسسیم کرده تا میانگین آن بدست آید.

***  فقط حرف واو (و) را برای شمارش در نظر نگیرید.

3- تعداد سطر  خوانده شده را می شماریم.

4- اعداد به دست آمده را در فرمول زیر جایگذاری کنید.

 

 

به طور مثال: اگر ما 5 صفحه از یک کتاب (که هر صفحه 18 سطر و در هر خط به طور میانگین14 کلمه باشد) را در زمان 90 ثانیه بخوانیم سرعت مطالعه ما بدینصورت محاسبه می شود:

 

 برچسب ها:


< بازگشت >
آدرس اینستاگرام: Tondilo_com   آدرس لینکدین